Translate

Saturday, December 31, 2016

Happy New Year! Heri ya Mwaka Mpya!

Alhamdulillahi! Tunaumailiza mwaka 2016 vizuri. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai wetu, afya na ndugu, jamaa na rafiki zetu wenye wema na sisi.Na tumuombe atufanyie wepesi mwaka mpya uwe wa kheri, baraka zake na mafanikio mengi. Nawatakia kheri ya mwaka mpya na nawaacha na quotes za rumi hapo chini.


Binadamu ni kama mti. Mzizi wako ni agano lako na Mungu, huo mzizi unatakiwa utunzwe na nguvu zako zote. Agano dhaifu ni mzizi uliooza, usio na neema wala tunda. Japo matawi na majani wa mti wa mtende ni ya kijani, ukijani wake hauleti faida kama mzizi ni mbovu. Kama tawi halina majani ya kijani, lakini lina mzizi mzuri, mwisho wake ni majani mengi yatajitokeza.

The Human being resembles a tree.Your root is a covenant with God that root mush be cherished with all one's might.A feeble covenant is a rotten root, without grace or fruit. Though the boughs and leaves of the date palm are green, greenness brings no benefit if the root is corrupt.If a branch is without green leaves, yet has a good root, a hundred leaves will put forth their hands in the end. ~ Rumi

Wednesday, November 9, 2016

Snakes on a plane.

Nyoka kwenye ndege ya Aeromexico, iliyokuwa inatoka Torreon kwenda Mexico City.
Loh!Mungu tuepeshe. 
I can imagine the chaos that was going on that plane.

Thursday, October 27, 2016

King Mohammed VI of Morroco in Dar-Es-Salaam

King Mohammed VI of Morroco recently visited us on Oct 23rd.
The Intros and Greetings
The Welcome
The Serious Talks.


Friday, October 21, 2016

The Woman With No Face

These stories keep us grounded of how vulnerable we really are as human beings and how strong we become when faced with catastrophic challenges in life. 
The Medical team that worked on her are just blessed with the best of talents and the ability to think outside the box. I mean who would have thought to use rib bones to reconstruct her face with, now that is true recycling. The many Haithams in this world. That is why it is really important for parents to mould their kids to greatness when you see their abilities. These doctors were truly great, and May Allah continue to bless them so they can save many more lives. On a side note, you really have to be healthy to be a surgeon, I mean the kind where you have to use your whole body to work while standing for 25 hours.

Let us thank God for our good health and the many blessings that we tend to take for granted. May Allah protect this woman, her family and everyone that assisted in helping her out.

Jumaa Mubarak Everyone!

Wednesday, October 19, 2016

'Kwa hapa Bukoba bado sijapata Shule' Mama wa mtoto anayetaja majina ya ...

Baby Haitham with mummy.Parents be inspired!
Hawa ndio wale madarasani huwaoni wakisoma, halafu ndo kila kukicha wakwanza darasani. Nyie wengine mmeshinda usiku kucha mki cram notes. Haitham anawazazi wazuri kweli, wameweza kugundua akili yake mapema sana, na inavyo onekana wanahangaika kumuendeleza ipasavyo.
Amakweli Mwenyezi Mungu Humjaalia kila mtu na kipaji chake.  Tunamuombea Mwenyezi Mungu amzidishie baraka zake na amfungulie milango yote ya kheri. 


Friday, October 7, 2016

Mtoto wa Kitanzania Mwenye Akili ya Kipekee

Kuna Muda una pata bahati ya kushuhudia miujiza ya Mwenyezi Mungu.Tusemeni Alhamdulillahi!

Mtoto Haitham mwenye Mata Mezhi shita.
Mashaallah! Mwenyezi Mungu amzidishie huyu mtoto, na akikuwa na hii speedy tumftafutie sponsor wakumpeleka shule aliyosoma Obama Balata akina Stanford, Oxford na Harvard.
Parents Be Inspired!

Jumaa Mubarak!

Tuesday, October 4, 2016

ALLAHU AKBAR - WHAT DOES IT MEAN?

Allahu Akbar! (God is Great!) Mwenyezi Mungu ni Mkubwa!

Ina maana nzito tusiisahau.
Happy New Islamic Year everyone!
May it be filled with Allah's infinite blessings.

Sunday, September 11, 2016

Eid Mubarak!

May yours be filled with Joy and Peace. Don't forget to donate to those in need so that they can also celebrate Eid.

Wednesday, September 7, 2016

McDonalds Uses Pork in their Yogurt!

Yes you read it right, McDonalds uses pork in their Yogurt.
Every once in a while, I seem to have to address this issue with someone who doesn't know. Okay so Listen up and pay attention.  McDonalds uses an ingredient called Gelatin in their Yogurt product. Gelatin is a protein obtained from Pigs or Cows, and McDonalds makes no secret of using this ingredient, its even listed on their website. Now you may say, well how can you tell its not taken from Cows and not Pigs? Guess which animal is cheaper and more abundant? You are probably eating the pig, its more popular in western countries and cheaper. Chances are the cow protein is only used in middle eastern countries. So if you are not in these countries and happen to visit a McDonald's, just avoid anything with a yogurt base and that includes their delicious fruit smoothies. 
Happy Eating everyone!Tuesday, September 6, 2016

Mufti Menk at Diamond jubilee, Dar-Es-Salaam, Tanzania

Talk about a full house, Diamond Jubilee was so packed that even some people ended up sitting on the floor.
So below are lessons From Mufti Menk's Lecture summarized by another Binti wa Kiislamu in the crowd.
 • When Allah loves you, he puts you in hardship and trials. Allah gives you trials so that you can be closer to him.
 • When you have sincerity, the words of Allah will move you.
 • We were created with purpose, Develop a relationship with the one who created you.
 • Allah wants us to worship him alone.
 • We are always reciting Shahada without understanding its meaning and implications.
 • When you engage yourself with what Allah has forbid, it will bring you depression unless you repent.
 • What came to you was never meant to miss you.
 • If you seek forgiveness, Allah will forgive you.
 • If you want peace, follow the law of your maker.
 • Restore your IMAAN the same way you charge your phone.
 • Islam is based on forgiveness and Rehma.
 • Obsessed with looking good? The more depressed you are.
 • Motivational talk create changes only within 48 hours, after that it waters off.
 • Surround yourself with positive people.
 • Islam is the deen that will take your entire lifetime to swim.

  Maneno ya Mufti Menk kutoka Mawaidha yake ya Jumapili Diamond Jubilee

 • Allah akikupenda, anakuweka kwenye mitihani na majaribu. Allah anakupa majaribu ili uwe karibu nae.
 • Ukiwa na uwazi na ukweli, maneno ya Allah yatakugusa.
 • Tuliumbwa na sababu, basi tengeneza uhusiano na muumbaji wako.
 • Allah anataka tumuabudu yeye pekee.
 • Kutwa tunasoma Shahada bila kuielewa maana na athari zake.
 • Ukijihusisha na vitu Allah alivyo kataza, itakuletea huzuni isipokuwa ukitubu
 • Kilichokujia kwako hakikutakiwa kikukose
 • Ukitubu, Allah atakusamehe
 • Ukitaka Imani, fuata sheria ya muumbaji wako
 • Rudisha Imani yako kama unavyo chaji simu yako.
 • Uislamu umejengwa na misingi ya kusamehe na Rehema.
 • Je Kupendeza ndo muhimu kwako? Ndo jinsi utakavyo zidi kuhuzunika
 • Maneno ya kukutia Motisha yanakubadilisha ndani ya masaa 48, baada ya hapo yana suuzika.
 • Jizungushe na watu wema.
 • Uislam ni dini ambayo itakuchukua maisha yako yote kuiogelea.
  Wonderful talk, May Allah reward him. He's coming to Kenya Next month in October 8th in Nairobi and 9th in Mombasa. Don't miss it.


Monday, September 5, 2016

The Origins of Hajj - Chanzo cha Hajj

A lot of us have not gone to Hajj, if you ask us, a lot of times we feel like we are not ready. However, when you hear the stories of the historical events of the rituals you go through in Hajj, it is like being there and reliving history. I mean with air conditioning, trains and cars aside, we are living in the future after all, it is still rewarding. May Allah, grant us all the opportunity to experience this history. The video below talks about the Story of the family of Nabii Ibrahim, whom is the Prophet that we re-enact his life events in 2016.
I wish all our eager Hajj goers a wonderful Hajj, May Allah bless your journey and ease your trials.

Wengi wetu hatujaenda Ku Hiji, ukituuliza mara nyingi tunasema hatuko tayari.  Lakini ukisikia hadithi za matukio ya enzi hizo ambayo sasa hivi imekuwa mila tunazofata tukienda Kuhiji, ni kama ulikuwepo,  ile Siku hajar (Mwenyezi  Mungu Amrehemu) alivyo kuwa anahangaika na mwanae. Au ile siku Nabii Ibrahim(AS) alivyo kuwa anaenda kumchinja mwanae. Na apo mtu unaona maisha yako magumu wakati, wala huja pewa mtihani. Mwenyezi Mungu atujaalia wote tupate hii fursa ya kwenda ku experience Historia yake.
Nawatakia waenda Hija wote Haji Njema, Allah awa shushie baraka zake kwenye huu msafara na ayafanye majaribu yote mtakayo pata huko yawe mepesi.

The video below is a must watch, it is the story of Abraham.

Saturday, September 3, 2016

Mufti Menk in Tanzania

What a treat! Mufti Menk will be in Dar-Es-Salaam, this event is not to be missed. Ticket ni Bure (Free), nenda kwenye website http://islamicftz.org/MuftiMenk uka register ili upate ticket zako za bure. Au nenda hizo sehemu kwenye flyer ukachukue ticket zako za bure. Shughuli ni Jumapili so tujitahidi kwenda In'Shaa'llah.

Friday, August 12, 2016

Aya ya Leo - Ulimwengu( The Universe)


Ni yeye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi katika siku sita; kisha akakaa vyema juu ya enzi. Anayajua yanayo ingia katika ardhi na yanayo toka humo, na yanayo teremka kutoka mbinguni,
na yanayo panda humo. Naye yu pamoja nanyi popote mlipo. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuyaona mnayo yatenda.

It is He who created the heavens and earth in six days and then established Himself above the Throne. He knows what penetrates into the earth and what emerges from it and what descends from the heaven and what ascends therein; and He is with you wherever you are. And Allah , of what you do, is Seeing. (Qur'an  57:4)

Jumaa Kareem!

Monday, August 8, 2016

Get your Psychology degree for Free!!!!

Yipeee! I love freebies, I so love freebies, don't you?

Sikieni, jamani wanachuo wetu, kwakweli ukisomea saikolojia unaweza kutoa mawaidha mazuri na kuwa mwalimu mwema wa dini. Pia unaweza kusaidia jamii kwa ndugu zetu wenye depression, matatizo ya akili na matatizo kwenye familia zao, kazi zao na kadhalika. Yaani, itakuongezea kipato chako, itakuinua kimaisha na itakusaidia jinsi ya kuongea na watu vizuri zaidi na kuweza kuwasaidia, na itakufungua wewe pia akili yako. Jamani sasa Islamic Online University wanatoa degree ya bure kabisa, nendeni mka jiandikishe. Fanyeni haraka jamani msi puuzie, yaani ni opportunity nzuri mno.

Nendeni kwenye website yao mka register Islamic Online University.

Happy Monday Everyone.

Friday, August 5, 2016

Aya ya Leo - Mafundisho ya Quran (Lessons of the Quran)


Na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka. Lakini haikuwazidisha ila kuwa mbali nayo.

And We have certainly diversified [the contents] in this Qur'an that mankind may be reminded, but it does not increase the disbelievers except in aversion. (Qur'an 17:41)

Ijumaa Mubarak!

Friday, July 29, 2016

Aya za Leo - Jinsi ya Kukaribisha wageni (How to welcome guests)


Je! Imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahim wanao heshimiwa?Walipo ingia kwake wakasema: Salama! Na yeye akasema: Salama! Nyinyi ni watu nisio kujueni.  
Akenda kwa ahali yake na akaja na ndama aliye nona. 

Has there reached you the story of the honored guests of Abraham? Behold, they entered his presence, and said: "Peace!" He said, "Peace!" (and thought, "These seem) unusual people." Then he went to his family and came with a fat [roasted] calf. (Qur'an 51:24-26)

Ijumaa Njema wadau!

Tuesday, July 26, 2016

Mohammed Dewji

Mohammed Dewji one of Tanzania's Richest Man who was featured in Forbes Africa as one of the richest man in Africa has EARNED his Spot at Binti wa Kiislamu. He has pledged to donate half of his wealth to the poor, he has joined the likes of Sewa Haji. Read the story by clicking here, but now lets know the man and celebrate him.

Mohammed Dewji was born in Singida, Tanzania on the 8th of May 1975. He was the second child among 5 others. He graduated from Georgetown university with a Bachelor of Science in Finance and International Business in 1998 with a minor in theology. He is a businessman, politician, God Fearing and a philanthropist.

Mohammed joined the family business as a Chief Financial Controller of Mohammed Enterprises Tanzanian Limited (METL) in 1998. Shortly after, he became a major sponsor of the Simba Sports Club In Dar-Es-Salaam and the football team went far with his support. In 2003 he became the managing director of METL where he grew the company by expanding it into different sectors and in 2005 he became a member of parliament where he served for 10 years. In 2014 Mr.Dewji started the Mo Dewji Foundation which is dedicated to enrich the lives of Tanzanians and uplift them from poverty and hardship. He also joined the Board of Advisors of Georgetown University McDonough school of Business as a member in 2014. Mohammed Dewji is blessed with one wife and two children. 

Mohammed Dewji has surpassed on what is even required of him to give to the poor. Giving up half of your wealth is no small matter, he works hard for his money, he puts in 100 hours of work per week and him giving it up just like that? is commendable. He has a good heart, and what I say to you is focus on putting it to things that will live for decades to come if not forever. You are an inspiration to many and I hope that you inspire other rich men in Tanzania to follow suit.

May Allah bless you and your family with more and may he guide you to where he wants you to put it.


Bonyeza hapa upate habari yake kwa kiswahili. Na kusoma habari yake ya kujitolea nusu ya mali yake bonyeza hapa kwenye gazeti la Mwananchi.


Friday, July 22, 2016

Aya za Leo - Jinsi ya Kusaidia maskini (How to help the poor)


Na mpe aliye jamaa yako haki yake, na masikini, na msafiri; wala usitumie ovyo kwa fujo.Hakika wabadhirifu ni ndugu wa Mashet'ani. Na Shet'ani ni mwenye kumkufuru Mola wake Mlezi. Na ikikubidi kuepukukana nao, ukiwa unatafuta rehema ya Mola wako Mlezi unayo tarajia, basi sema nao maneno laini. 

And give the relative his right, and [also] the poor and the traveler, and do not spend wastefully.Indeed, the wasteful are brothers of the devils, and ever has Satan been to his Lord ungrateful.And if you [must] turn away from the needy awaiting mercy from your Lord which you expect, then speak to them a gentle word. (Qur'an 17:26-28)

Ijumaa Njema!

Friday, July 15, 2016

Aya ya Leo - Msiwauwe watoto wenu (Do not Kill your Children)


Wala msiwauwe watoto wenu kwa kuogopa umaskini. Sisi tunawaruzuku wao na nyinyi. Hakika  mauaji yao ni dhambi kubwa.

And do not kill your children for fear of poverty. We provide for them and for you. Indeed, their killing is ever a great sin. (Qur'an 17:31)

Ijumaa Mubarak!


Friday, July 8, 2016

Hadithi ya Leo - Adhana - Adhan (Call to Prayer)


Imehadithiwa na Abu Sa'id Al-Khudri:

Mtume wa Allah alisema, " Kila ukisikia Adhana, sema kile anachosema muadhini."

Narrated Abu Sa'id Al-Khudri:

Allah's Messenger said,  "Whenever you hear the Adhan, say what the Mu'adh-dhin is saying."
(Bukhari 611)

Ijuma Njema Wadau!

Tuesday, July 5, 2016

Hadithi ya Leo - Kula kabla ya Salaa ya Eid (Eating before the Eid Prayer)

Eid Mubarak! Tufate sunna ya Mtume ya kufungua kinywa kabla ya Swala ya Eid. Pia msisahau kutoa zakatul fitr na kuzitolea familia zenu.


Imehadithiwa na Anas bin Malik:

Mtume wa Allah(S.A.W) hakuenda kuswali siku ya Eid ul Fitr kabla ya kula tende. Anas pia aliongezea, Mtume alikuwa akila tende kwa idadi ya witiri (1,3,5 n.k).

Narrated Anas bin Malik:

Allah's Messenger (ﷺ) never proceeded (for the prayer) on the Day of `Id-ul-Fitr unless he had eaten some dates. Anas also narrated: The Prophet (ﷺ) used to eat odd number of dates.

Friday, July 1, 2016

Aya za Leo - Reward(Ujira)

Hakika wale walio amini na wakatenda mema - hakika Sisi hatupotezi ujira wa anaye tenda mema. Hao watapata Bustani za milele, zinazo pita mito kati yake. Humo watapambwa kwa mavazi ya mikononi ya dhahabu, na watavaa nguo za kijani za hariri na at'ilasi, huku wakiegemea humo juu ya makochi. Ni malipo bora hayo! Na matandiko mazuri mno ya kupumzikia! 

 

Indeed, those who have believed and done righteous deeds - indeed, We will not allow to be lost the reward of any who did well in deeds. Those will have gardens of perpetual residence; beneath them rivers will flow. They will be adorned therein with bracelets of gold and will wear green garments of fine silk and brocade, reclining therein on adorned couches. Excellent is the reward, and good is the resting place. (Qur'an 18:30-31)

Ijumaa Njema Wandugu!

 

Mawaidha ya Leo kutoka kwa Sheikh Kishki - Ramadhani na umuhimu wake


Thursday, June 30, 2016

Best Dua For Laylatul QadrJust play the video below and read along with you or try to memorize the dua I have posted it here many many times and I am posting it again.

Wednesday, June 29, 2016

Shk. N. Kishki, Ramadhan Hadith, (10 Za Misho Alioyokuwa Akifanya Mutume...

Haya na sisi tuutafute huo usiku kwenye 10 za mwisho. Ikiwezekana we amka tu kila siku uswali, ni usiku moja wenye neema nyingi sana, usikubali ikupite.

Monday, June 27, 2016

Aya za Leo - The Righteous (Watu Wema)


Walikuwa wakilala kidogo tu usiku.Na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira.Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiye omba.

They used to sleep but little of the night, and in the hours before dawn they would ask forgiveness.And from their properties was [given] the right of the [needy] petitioner and the deprived. (Qur'an 51:17-19)

 

 

Sunday, June 26, 2016

Hadithi ya Leo - Itikaf (Kukesha Msikitini na kumkumbuka Allah)

Imehadithiwa na Abu Said Al-Khudri:
Mtume wa Allah (ﷺ) alikuwa akikesha msikitini kwenye siku kumi za kati za Ramadhani, na siku moja alikesha mpaka usiku wa ishirini na moja, na ilikuwa usiku ambayo  asubuhi yake, alikuwaga akitokaga itikaf. Mtume akasema, "Yeyote aliyekuwa kwenye Itikaf na mimi abaki kwenye itikaf kwa siku kumi za mwisho, kwani niliambiwa tarehe ya usiku wa nguvu, lakini nime sahaulishwa. Kwenye Ndoto, nilijiona nikisujudu kwenye tope na maji asubuhi ya usiku huo.  Kwahiyo, utafuteni siku kumi za mwisho na iwe usiku wa witiri(i.e.21,23,25,27,29)". Ilinyesha ule usiku na paa la msikiti lili achiya, kwani lilikuwa limetengezwa na majani ya minazi. Niliona na macho yangu alama ya tope na maji kwenye paji la uso la Mtume (i.e. asubuhi ya usiku wa 21).


Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:
Allah's Messenger (ﷺ) used to practice I`tikaf in the middle ten days of Ramadan and once he stayed in I`tikaf till the night of the twenty-first and it was the night in the morning of which he used to come out of his I`tikaf. The Prophet (ﷺ) said, "Whoever was in I`tikaf with me should stay in I`tikaf for the last ten days, for I was informed (of the date) of the Night (of Qadr) but I have been caused to forget it. (In the dream) I saw myself prostrating in mud and water in the morning of that night. So, look for it in the last ten nights and in the odd ones of them." It rained that night and the roof of the mosque dribbled as it was made of leaf stalks of date-palms. I saw with my own eyes the mark of mud and water on the forehead of the Prophet (i.e. in the morning of the twenty-first). 
( Bukhari 2027)
 

Aya ya Leo - Usiku wa Nguvu(The Night of Power)


Hakika! Tumeishusha (hii Qur'an) kwenye usiku  wa Nguvu.

We have indeed revealed this (Message) in the Night of Power.

Friday, June 24, 2016

Dua to Break your Fast - Dua ya Kufungulia

Dua - Prayer to break fast]
Ewe Allah. Nimefunga kwa ajili yako na nakuamini na nafaungua na riski yako.

Jinsi ya kuisema. 
How to say it Properly.

 
Or you can also recite.  
Pia unaweza kusoma
Dua - Prayer to break fast

Kiu kimepotea, mishipa ime lainika na Allah Akipenda, dhawabu(ya kufunga) imesha tengenezwa.
Jinsi ya kuisema.
 How to say it properly.
 
 

Aya ya Leo - Be in Good Company (Kuwa na Watu Wema)

Na isubirishe nafsi yako pamoja na wanao muomba Mola wao Mlezi asubuhi na jioni, hali ya kuwa wanataka radhi yake. Wala macho yako yasiwaruke kwa kutaka pambo la maisha ya dunia. Wala usimt'ii tuliye mghafilisha moyo wake asitukumbuke, na akafuata matamanio yake yakawa yamepita mpaka.

And keep yourself patient [by being] with those who call upon their Lord in the morning and the evening, seeking His countenance. And let not your eyes pass beyond them, desiring adornments of the worldly life, and do not obey one whose heart We have made heedless of Our remembrance and who follows his desire and whose affair is ever [in] neglect.  (Qur'an 18:28)

 Jumaa Mubarak Everyone!

Ismail Kambi Mshindi wa Mashindano ya Quran

Hongera Ismail Kambi kwa kushinda mashindano ya Afrika Mashariki! 
Mwenyezi Mungu akuzidishie Elimu ya Dini na ya Dunia.
Na washiriki wote pia ni washindi mbele ya Allah. Mwenyezi Mungu awazidishie Elimu ya Dini na ya Dunia.

I just luv this month. Yaani, ni full mahaba kwa Allah! Mashindano mengine ya kimataifa ya Qur'an. yameanza leo usiku msikiti wa mtoro baada ya Taraweh, na yatamalizika Jumapili ukumbi wa diamond Jubilee. Mashindano haya yatavuka mipaka ya Africa.
Good luck to all the participants of the Qur'an Competition that started tonight! Your all winners in front of Allah.

Diversity in Islam | Nouman Ali Khan | illustrated | Subtitled

Monday, June 20, 2016

World Refugee Day (Siku ya Wakimbizi)

 
Today is World Refugee day. Lets Pray for the Families that were forced to leave their homes in one way or another. May Allah Guide them, grant them peace and justice. For those that have died during their Journey, May Allah bless them, forgive their sins and accept them to his heaven. Don't forget to donate generously to an organization of your choice that deals with refugees.

Leo ni siku ya wakimbizi duniani. Basi tuwaombea familia zote zilizolazimika kuondoka majumbani kwao kwa njia moja au nyingine. Mwenyezi Mungu awaongoze, awape amani na awatendee haki. Na wale waliofariki wakiwa safarini, Mwenyezi Mungu awa rehemu, awa samehe madhambi yao na awapokee kwenye pepo yake. Usisahau kutoa mchango wako kwenye jumuiya unayoipenda wewe yenye kuhusika na wakimbizi.
Scholarships for the Analysis and Management of Cultural Heritage (AMCH) - Deadline July 13th 2016

Talk about a Happy Mondaaayyyy! Free College Education!!! Chuo Kikuu Bureee!!! that is my kinda talk. Folks, Go and get your PhD for free in Italy. Yup, freebies, make sure you apply before July 13th, details below. Good luck every one!

Applications are now being accepted for scholarships for the Analysis and Management of Cultural Heritage (AMCH) curriculum within the 2016/17 PhD program at the IMT School for Advanced Studies Lucca (www.imtlucca.it), one of the five Schools of Excellence in Italy.  Applications are welcome from strong candidates in any field

Instructions to navigate your way on the application page are on the link below.
https://applications.imtlucca.it/call_for_applications_xxxii/docs/guidelines.pdf

Actual page for the application to start your process can be found here...
https://applications.imtlucca.it/call_for_applications_xxxii/index.php

Friday, June 17, 2016

Aya za Leo - Hadithi ya Vijana kwenye pango (The Story of the Youth from the cave)

Bali unadhani ya kwamba wale Watu wa Pangoni na Maandishi walikuwa ni ajabu miongoni mwa ishara zetu?Vijana hao walipo kimbilia kwenye pango walisema: Mola wetu Mlezi! Tupe rehema itokayo kwako, na tutengezee uwongofu katika jambo letu.Tukayaziba masikio yao kuwalaza humo pangoni kwa muda wa miaka kadhaa wa kadhaa.Kisha tukawazindua ili tujue ni lipi katika makundi mawili lilio hisabu sawa muda walio kaa. 

 

Sisi tunakusimulia khabari zao kwa kweli. Hakika wao walikuwa ni vijana walio muamini Mola wao Mlezi. Na Sisi tukawazidisha uwongofu.Na tukazitia nguvu nyoyo zao walipo simama na wakasema: Mola wetu Mlezi ni Mola Mlezi wa mbingu na ardhi. Hatutamwita mwenginewe kabisa badala yake kuwa ni Mungu. Hivyo itakuwa tumesema jambo la kuvuka mpaka.

 

Hawa watu wetu wameshika miungu mingine badala yake Yeye. Kwa nini basi hawawatolei uthibitisho ulio dhaahiri? Na nani aliye dhaalimu zaidi kuliko anaye mzulia uwongo Mwenyezi Mungu?Na mkijitenga nao na vile wanavyo viabudu badala ya Mwenyezi Mungu, basi kimbilieni pangoni, akufungulieni Mola wenu Mlezi rehema yake, na akutengenezeeni ya kukufaeni katika mambo yenu.

 

Na (ungelikuwepo) ungeliona jua linapo chomoza linainamia kuliani mwao kutoka hapo pangoni; na linapo kuchwa linawakwepa kushotoni, na wao wamo katika uwazi wa pango. Hizo ni katika ishara za Mwenyezi Mungu. Ambaye Mwenyezi Mungu anamwongoa basi huyo ni mwenye kuongoka. Na anaye muacha kupotea basi hutampatia mlinzi wala mwongozi.Nawe utawadhania wamacho, na hali wamelala. Nasi tunawageuza kulia na kushoto. Na mbwa wao amenyoosha miguu yake ya mbele kizingitini. Kama unge watokea hapana shaka ungeli geuka kuwakimbia, kwa khofu.

 

Na kwa namna hii tuliwainua usingizini wapate kuulizana wao kwa wao. Alisema msemaji katika wao: Mmekaa muda gani? Wakasema: Tumekaa siku moja au sehemu ya siku. Wakasema: Mola wenu Mlezi anajua zaidi muda mlio kaa. Hebu mtumeni mmoja wenu na hizi fedha zenu ende mjini, akatazame chakula chake kipi kilicho bora kabisa akuleteeni cha kukila. Naye afanye mambo hayo kwa busara, wala asikutajeni kabisa kwa yeyote.Kwani wao wakikutambueni watakupigeni mawe, au watakurudisheni katika dini yao; na hapo hamtafanikiwa kabisa! 

 

Na namna hivi tuliwa juulisha kwa watu wapate kujua ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, na kwamba Saa haina shaka. Walipo kuwa wakigombania jambo lao wao kwa wao walisema: Jengeni jengo juu yao. Mola wao Mlezi anawajua vyema. Wakasema walio shinda katika shauri yao: Bila ya shaka tutawajengea msikiti juu yao. 

 

Watasema: Walikuwa watatu, wa nne wao ni mbwa wao. Na wanasema: Walikuwa watano, wa sita wao ni mbwa wao. Wanavurumisha ovyo. Na wanasema: Walikuwa saba, na wa nane wao ni mbwa wao. Sema: Mola wangu Mlezi ndiye anaye jua sawa sawa hisabu yao. Hawawajui ila wachache tu. Basi usibishane juu yao ila kwa mabishano ya juu juu tu hivi. Wala usiulize khabari zao kwa yeyote yule.

 

Na walikaa katika pango lao miaka mia tatu, na wakazidisha tisa.Sema: Mwenyezi Mungu anajua zaidi muda walio kaa. Ni zake tu siri za mbingu na ardhi. Kuona kulioje na kusikia kwake! Hawana mlinzi isipo kuwa Yeye, wala hamshirikishi yeyote katika hukumu yake. 

>>>Cont... in English