Translate

Monday, June 27, 2016

Aya za Leo - The Righteous (Watu Wema)


Walikuwa wakilala kidogo tu usiku.Na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira.Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiye omba.

They used to sleep but little of the night, and in the hours before dawn they would ask forgiveness.And from their properties was [given] the right of the [needy] petitioner and the deprived. (Qur'an 51:17-19)

 

 

No comments:

Post a Comment