Translate

Friday, May 29, 2020

Marudio(Repost):::Sura ya Leo - Masaa ya Asubuhi (The Morning Hours)


Naapa kwa mchana!
Na kwa usiku unapo tanda!
Mola wako Mlezi hakukuacha, wala hakukasirika nawe.
Na bila ya shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko ulio tangulia.
Na Mola wako Mlezi atakupa mpaka uridhike.
Kwani hakukukuta yatima akakupa makaazi?
Na akakukuta umepotea akakuongoza?
Na Akakukuta fakiri akakutajirisha?
Basi usimwonee yatima!
Wala usimkaripie aulizaye
Na Neema ya Mola wako isimulie (kwa kushukuru na kwa kufanya amali njema)

By the morning brightness
And [by] the night when it covers with darkness,
Your Lord has not taken leave of you, [O Muhammad], nor has He detested [you].
And the Hereafter is better for you than the first [life].
And your Lord is going to give you, and you will be satisfied.
Did He not find you an orphan and give [you] refuge?
And He found you lost and guided [you],
And He found you poor and made [you] self-sufficient.
So as for the orphan, do not oppress [him].
And as for the petitioner, do not repel [him].
But as for the favor of your Lord, report [it].
(Qur'an Chapter 93)


This is one of my favorite Suras in the Quran. Kwasababu inaelezea ubinadamu wa Mtume Mohammed(S.A.W), na unaona vile mwenyezi Mungu alivyokuwa akiwaliwaza mitume wake kwa kazi ngumu waliokuwa wakiifanya. Hii Sura iliteremka Makka, na ni kati ya sura za mwanzoni kushuka. Ulikuwa umepita muda mrefu wa ukimya, Mtume alikuwa na huzuni akifikiri kwamba kuna jambo ametenda lililomuuzi Mwenyezi Mungu. Unacheki vile Mitume wetu walivyo kuwa na heshima na mapenzi ya Mola wao? Akina sisi hapa sijui tuna muudhi mara ngapi na wala mishipa ya damu haituchezi.

Basi Mwenyezi Mungu kumliwaza, akamshushia hii Sura kuvunja ukimya, baada ya hapo, Jibril (Gabriel) akawa anashuka na maneno ya Qur'an mpaka mauti yalipomkuta Mtume Mohammed(S.A.W).  
Isilikize
Natumaini Ijumaa yako leo itaanza vizuri.


Saturday, May 23, 2020

Eid Mubarak!

Alhamdullilah! We made it, another Ramadhan down.
May Allah bless us with good health to see many more Ramadhans, and May he bless us with the good of this world and the hearafter.

SHEIKH MKUU ATANGAZA KUANDAMA KWA MWEZI

The moon has been sighted in Tanzania on the eve of May 23rd, so Eid al-Fitr will be celebrated on Sunday May 24th.

Eid Mubarak Everyone!
Tukumbuke kuzitoa hizo zakatul fitr kabla ya swala ya Eid.

Friday, May 22, 2020

Aya ya Leo - Majaribu (Trials and Tribulations)


Mnadhani kuwa mtaingia Peponi, bila ya kukujieni kama yaliyo wajia wale walio pita kabla yenu? Iliwapata shida na madhara na wakatikiswa hata Mtume wao na walio amini pamoja naye wakasema: Lini nusura ya Mwenyezi Mungu itakuja? Jueni kuwa nusura ya Mwenyezi Mungu ipo karibu.

Or do you think that you will enter Paradise while such [trial] has not yet come to you as came to those who passed on before you? They were touched by poverty and hardship and were shaken until [even their] messenger and those who believed with him said,"When is the help of Allah ?" Unquestionably, the help of Allah is near. (Qur'an 2:214)

Happy Last Friday of Ramadhan! 
It has been a ride this year, but I hope you took advantage of the pace Allah set for you to reflect this Ramadhan. If you did not take advantage of it, you still have time and also you can continue on with the 6 days after Ramadhan. 
May Allah accept our prayers, fasts and good deeds. 
May He bless us with the good of this world and the hereafter and make us all meet each other on the day of judgement with the best of people under his shade.
 Don't forget to donate your Zakatul fitr before the Eid Prayer to your community so we can all have a joyful Eid.  

Monday, May 11, 2020

Hadithi ya Leo - Geti la Ar-Raiyan (Gate of Ar-Raiyan)Imehadithiwa na Sahl:

Mtume (ﷺ) alisema, "Kuna geti Akhera linaloitwa Ar-Raiyan, na wote wanaofunga wataingia kupitia geti hilo Siku Ya Kiyama, hamna wengine bali yao wataingia kupitia hapo. Itaulizwa,  'Wako wapi wale waliokuwa wakifunga?'
Watanyanyuka, na hakuna zaidi yao wataingia kupitia hapo.
Baada yao, geti litafungwa na hakuna mwingine atakayeweza kuingia kupitia geti hilo."

Narrated Sahl:

The Prophet (ﷺ) said, "There is a gate in Paradise called Ar-Raiyan, and those who observe fasts will enter through it on the
Day of Resurrection and none except them will enter through it. It will be said, 'Where are those who used to observe fasts?'
They will get up, and none except them will enter through it.
After their entry the gate will be closed and nobody will enter through it."
(Bukhari 1896)

Friday, May 8, 2020

Aya ya Leo - Hekima (Wisdom)


Yeye humpa hekima amtakaye; na aliye pewa hekima bila ya shaka amepewa kheri nyingi. Na hakuna atakayekumbuka isipokuwa wale wenye uelewa.

He gives wisdom to whom He wills, and whoever has been given wisdom has certainly been given much good. And none will remember except those of understanding.
(Qur'an 2:269)
Jumaa Kareem! 
Allah atukubalie funga na dua zetu. 

Wednesday, May 6, 2020

SHEIKH SULEIMAN KILEMILE AFARIKI DUNIA

Inna lillahi Waina Illahi Rajiun!
Mwenyezi Mungu ampe kauli dhabit, amsamehe madhambi yake na Amlaze mahali pema peponi.

Habari nilizopata ni sheikh amefariki kutokana na matatizo ya kisukari. 
Sasa kuna video ya mazishi yake iliyokua ikizunguka ikionyesha umati wa watu uliokusanyika kumzika sheikh wetu. 
Alhamdullilah amepumzishwa salama.

 Lakini jamani ndugu zangu ngoja tuongee leo kuhusu mazishi ya sheikh wetu mpendwa. Tumeambiwa kuna ugonjwa wa Corona na Serikali imekataza mikunsanyiko ya watu, sawa wengine walikuwa wamejikinga na barakoa na gloves, lakini lile jeneza watu wangapi wamelishika? Kuna mtu pale hakushika barakoa lake kulirekebisha kabla ya kuosha mikono yake au kutumia kitakasa mkono? Maana sio kama watu walikuwa kwenye kiyoyozi, lazima mtu alifuta jasho, au alitengeneza barakoa lake likae vizuri, yote hii ni kushika uso. Pia ule ukaribu wa watu haukuwa mita 2 au 3, na pale kulikuwa na wazee wetu na ma sheikh wetu ambao ni watu wazima, wengine wana matatizo ya pressure, kisukari, moyo nakadhalika.
Mwenyezi Mungu atustiri na siombei mabaya lakini naona kama majibu tutayapata baada ya siku 14.
Ndugu zangu najua ni vigumu lakini tujitahidini kufuata maagizo tunayo pewa na serikali. Sasa kwa vile yameshatokea, kama ulikuwepo, kajitenge kwa siku 14 ukitunza afya yako ili usiambukize familia yako.
Allah Atustiri!

Monday, May 4, 2020

Hadithi ya Leo - Jira Nyeusi/Habar Soda (Black Seed)


Imehadithiwa na Abu Huraira"
Nilisikia Mtume wa Allah (ﷺ) akisema, "Kuna tiba kwenye jira nyeuse(Habar Soda) kwa magonjwa yote isipokuwa kifo."

 Narrated Abu Huraira:
I heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, "There is healing in black cumin for all diseases except death." (al-Bukhari 5688)

Friday, May 1, 2020

Aya ya Leo -Rekodi (The Register)

 Hakika Sisi tunawafufua wafu, na tunayaandika wanayo yatanguliza, na wanayo yaacha nyuma. Na kila kitu tumekihifadhi katika daftari asli lenye kubainisha.

Indeed, it is We who bring the dead to life and record what they have put forth and what they left behind, and all things We have enumerated in a clear register. (Qur'an 36:12)
Jumaa Mubarak!

 

Rostam Aziz Donates COVID-19 Diagnostic Test to Zanzibar

 He also donated 9,000 hand sanitizers and 90,000 masks to the health care workers and the front-liners.
Mashaallah!
Mzee Aziz Katishaaaaa!
Kanunua kifaa cha kuweza kupima coronavirus Zanzibar na kupata majbu ndani ya masaa matatu na nusu. Sasa hivi Zanzibar hamna tena mambo ya kutuma tests Dar alafu usubirie majibu baada ya siku kadhaa.
Jamani haya ni zaidi ya mahaba.
Atasaidia watanzania wengi sana na kuokoa wengi, na kila mtu kwakweli ajitolea jinsi awezavyo kuwasaidia wananchi.
Mwenyezi Mungu amkubalie dua zake zote, amfungulie milango yake yote ya Kheri hapa duniani na Akhera. 
BE INSPIRED!