Translate

Friday, February 28, 2020

Aya ya Leo - Safari ya Usiku (The Night Journey)


SUBHANA, Ametakasika aliye mchukua mja wake usiku mmoja kutoka Msikiti Mtukufu mpaka Msikiti wa Mbali, ambao tumevibariki vilivyo uzunguka, ili tumuonyeshe baadhi ya Ishara zetu. Hakika Yeye ni Mwenye kusikia na Mwenye kuona.

Exalted is He who took His Servant by night from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al- Aqsa, whose surroundings We have blessed, to show him of Our signs. Indeed, He is the Hearing, the Seeing.
(Qur'an 17:1)
Jumaa Mubarak!

Tuesday, February 25, 2020

Ramadhan Countdown - Happy Rajab!

It is official! 
We have begun our Ramadhan Countdown.
So let's start planting those seeds people.
Happy Rajab Everyone!