Translate

Wednesday, May 31, 2017

1st Makkah Iftaar Ramadhan 1438 ~ Adhaan by Sheikh Fallaatah

Hadithi ya Leo - Qur'an (Al-Baqara na Al-Imran)
Abu Umama alisema alimsikia Mtume wa Allah (S.A.W) akisema:

Soma Qur'ani, kwani siku ya kiyama itakuja kama mwombezi kwa wale wanaoisoma. Some zile mbili zenye mwanga Al-Baqara na Surah Al Imran, kwani siku ya kiyama zitakuja kama mawingu mawili au vivuli viwili au makundi mawili ya ndege, kuwaombea wale waliokuwa wanazisoma. Soma Surah Al-Baqara, kwani kuikimbilia ni baraka na kuikatia tamaa ni chanzo cha huzuni, na waganga hawawezi kukabiliana nayo.

Abu Umama said he heard Allah's Messenger (S.A.W) say:

Recite the Qur'an, for on the Day of Resurrection it will come as an intercessor for those who recite It. Recite the two bright ones, Al-Baqara and Surah Al 'Imran, for on the Day of Resurrection they will come as two clouds or two shades, or two flocks of birds in ranks, pleading for those who recite them. Recite Surah al-Baqara, for to take recourse to it is a blessing and to give it up is a cause of grief, and the magicians cannot confront it. (Mu'awiya said: It has been conveyed to me that here Batala means magicians.)
(~Muslim Book 6, Hadith 302)

Friday, May 26, 2017

Vitu vitano vitakavyo kufanikishia Funga Yako (Ramadhan Tips)

1. Usile chakula kingi. (Gawa utombo sehemu tatu. 1/3 Maji, 1/3 Chakula, 1/3 ya kuhema)
2. Toa Sadaka kila siku kidogo kidogo. Ata ile kufuturisha kila siku pia ni sadaka.
3. Sali sala tano kila siku. Sala 5 zimelazimishwa na zina uzitu kuliko Salaa ya taraweeh ambayo ni sunna.
4. Soma Qur'an kwa utaratibu ili uweze kuilewa.
5.Kuwa na uamko wa Allah (Mcha Mungu). Hii itakusaidia usitende madhambi, kwa kuichunga nafsi yako na maovu.

Ramadhan Kareem Everybody! You got this.

Bosnia 1992: The Omarska Camp - Al Jazeera World

As we start this Ramadhan, let us remember our brothers and sisters that were massacred in the Omarska concentration camp in Bosnia. 
May Allah grant them eternal peace and elevate them to the highest of his heavens. 

Tuesday, May 23, 2017

Africa Uncovered - Mauritania: Fat or Fiction - 11 Aug 08 - Part 2

Well if they knew about processed foods, they wouldn't need to force feed anybody, the fat will come naturally. Okay jokes aside, real issues happening today, get educated.