Translate

Friday, March 15, 2019

Aya ya Leo - MuhammadMuhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu. Na walio pamoja naye wana nguvu mbele ya makafiri, na wanahurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama na kusujudu wakitafuta fadhila na radhi za Mwenyezi Mungu. Alama zao zi katika nyuso zao, kwa athari ya kusujudu. Huu ndio mfano wao katika Taurati. Na mfano wao katika Injili ni kama mmea ulio toa chipukizi lake, kisha ukalitia nguvu, ukawa mnene, ukasimama sawa juu ya ubuwa wake, ukawafurahisha wakulima, ili  kuwakasirisha kwa ajili yao makafiri. Mwenyezi Mungu amewaahidi walio amini na wakatenda  mema katika wao msamaha na ujira mkubwa.

Muhammad is the Messenger of Allah ; and those with him are forceful against the disbelievers,  merciful among themselves. You see them bowing and prostrating [in prayer], seeking bounty from  Allah and [His] pleasure. Their mark is on their faces from the trace of prostration. That is their  description in the Torah. And their description in the Gospel is as a plant which produces its offshoots and strengthens them so they grow firm and stand upon their stalks, delighting the sowers - so that Allah may enrage by them the disbelievers. Allah has promised those who believe and do righteous deeds among them forgiveness and a great reward. 
 (Qur'an 48:29)
Ijumaa Kareem!

Monday, March 11, 2019

✈️ China orders airlines to ground Boeing 737 MAX 8 after crash | Al Jaz...

Aircraft manufacturer Boeing says it has 'no new guidance' to offer. Seriously! Boeing? I think its time to switch to Airbus.


To God we belong and to him is our return.
What a tragedy!May Allah give comfort to the families left behind and may He accept their souls in his heaven.

Hadithi ya Leo - Ukarimu(Mercy)


Ime hadithiwa na Jarir bin Abdullahi:
Mtume wa Allah alisema, "Allah hata onyesha ukarimu kwa wale wasiokuwa na ukarimu kwa wanaadamu."

Narrated Jarir bin Abdullah:
Allah's Messenger (ﷺ)said, "Allah will not be merciful to those who are not merciful to mankind."
 (Sahih Al-Bukhari 7376)
Happy Monday!

Friday, March 8, 2019

Friday, March 1, 2019

Aya za Leo - Ujumbe wa Muhammad(S.A.W)(Muhammad's Message)

Sema: Hakika mimi ni mtu kama nyinyi; imefunguliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu Mmoja tu. Basi nyookeni sawa kumwendea Yeye, na mumtake msamaha, na ole wao wanao mshirikisha, Ambao hawatoi Zaka na wanaikataa Akhera.
Hakika wanao amini na wakatenda mema watakuwa na ujira usio na ukomo.  

Say, O [Muhammad], "I am only a man like you to whom it has been revealed that your god is but one God; so take a straight course to Him and seek His forgiveness." And woe to those who associate others with Allah -Those who do not give zakah, and in the Hereafter they are disbelievers.
Indeed, those who believe and do righteous deeds - for them is a reward uninterrupted.

(Qur'an 41:6-8)
                                                                   Jumaa Mubarak!