Translate

Tuesday, March 31, 2015

Friday, March 27, 2015

Aya ya Leo - Allah

Naye ndiye aliye muumba mwanaadamu kutokana na maji, akamjaalia kuwa na nasaba na ushemeji. Na Mola wako Mlezi ni Muweza.

And it is He who has created from water a human being and made him [a relative by] lineage and marriage. And ever is your Lord competent [concerning creation]. (Qur'an 25:54)

Monday, March 23, 2015

Hadithi ya Leo - Alivyo KulaIme hadithiwa na Anas:
Kwa Ufahamu wangu, Mtume(S.A.W) alikuwaga hali vyakula vyake kwenye sahani kubwa kabisa, wala alikuwa hali mikate membamba, wala hakulaga kwenye meza ya kula.


Narrated Anas:
To the best of my knowledge, the Prophet (ﷺ) did not take his meals in a big tray at all, nor did he ever eat well-baked thin bread, nor did he ever eat at a dining table.(Bukhari 5386)

Friday, March 20, 2015

Aya ya Leo - Nyoyo


Zimeghafilika nyoyo zao. Na wale walio dhulumu hunong'onezana kwa siri: Ni nani ati huyu isipo kuwa ni binaadamu tu kama nyinyi! Mnauwendea uchawi hali nanyi mnaona?

With their hearts distracted. And those who do wrong conceal their private conversation, [saying], "Is this [Prophet] except a human being like you? So would you approach magic while you are aware [of it]?" (Qur'an 21:3)

Friday, March 13, 2015

Aya ya Leo - Allah

Hakika Mola Mlezi wenu ni Mwenyezi Mungu aliye ziumba mbingu na ardhi katika siku sita. Kisha akatawala juu ya Kiti cha Enzi. Huufunika usiku kwa mchana, ufuatao upesi upesi. Na jua, na mwezi, na nyota zinazo tumika kwa amri yake. Fahamuni! Kuumba na amri ni zake. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote.

Indeed, your Lord is Allah , who created the heavens and earth in six days and then established Himself above the Throne. He covers the night with the day, [another night] chasing it rapidly; and [He created] the sun, the moon, and the stars, subjected by His command. Unquestionably, His is the creation and the command; blessed is Allah , Lord of the worlds.(Qur'an 7:54)

Wednesday, March 11, 2015

A South African Reporter Robbed during a live shooting

Incident Caught by SABC cameras

Jamani huu umaskini mwingine, yaani wezi wanamuibia mwandishi wa habari
live wakati yuko kazini na camera ziko on. Sasa chaku shangaza mbona hawakuziiba na hizo video camera kabisa, na hayo mataa and everything.

Friday, March 6, 2015

Aya za Leo - Ishara(Signs)


But they say, "Why are not signs sent down to him from his Lord?" Say, "The signs are only with Allah , and I am only a clear warner."
And is it not sufficient for them that We revealed to you the Book which is recited to them? Indeed in that is a mercy and reminder for a people who believe.
Na walisema: Mbona hakuteremshiwa Ishara kutoka kwa Mola wake Mlezi? Sema: Ishara ziko kwake Mwenyezi Mungu; ama mimi kwa hakika ni mwonyaji mwenye kubainisha tu.Je! Kwani hayakuwatosha ya kwamba tumekuteremshia Kitabu hiki wanacho somewa? Hakika katika hayo zipo rehema na mawaidha kwa watu wanao amini.  
(Qur'an 29:50-51)

Monday, March 2, 2015

APPLICATIONS INVITED FOR UNITED NATIONS JOURNALISM FELLOWSHIPS

Haya jamani kazi hizo...

The Dag Hammarskjöld Fund for Journalists is now accepting applications from professional journalists from developing countries for its 2015 fellowship program. The application deadline is March 16, 2015.

The fellowships are available to radio, television, print and web journalists, age 25 to 35, from developing countries who are interested in coming to New York to report on international affairs during the 70th session of the United Nations General Assembly. The fellowships will begin in early September and extend to late November and will include the cost of travel and accommodations in New York, as well as a per diem allowance.

The fellowship program is open to journalists who are native to one of the developing countries in Africa, Asia, and Latin America/the Caribbean and are currently working for media organizations. Applicants must demonstrate an interest in and commitment to international affairs and to conveying a better understanding of the United Nations to their readers and audiences. They must also have approval from their media organizations to spend up to three months in New York to report from the United Nations.

In an effort to rotate recipient countries, the Fund will not consider journalist applications for 2015 from nations selected in 2014: Nigeria, Tunisia, the Philippines and Vietnam. Journalists from these countries may apply in 2016.

Four journalists are selected each year after a review of all applications. The journalists who are awarded fellowships are given the incomparable opportunity to observe international diplomatic
deliberations at the United Nations, to make professional contacts that will serve them for years to come, to interact with seasoned journalists from around the world, and to gain a broader perspective and understanding of matters of global concern. Many past fellows have risen to prominence in their professional and countries. The program is not intended to provide basic skills training to journalists; all participants are media professionals.

Full fellowship eligibility criteria and documentation requirements as well as the fellowship application form can be found on the Fund’s web site at www.unjournalismfellowship.org Questions about the program, eligibility and application process can be directed by email to fellowship2015@unjournalismfellowship.org.

Hadithi ya Leo - Qur'an


Imehadithiwa na Abu Huraira:
Mtume alisema, " Kila Mtume alipewa miujiza kwasababu ndo vitu ambavyo watu walikuwa wanaamini, lakini mimi nimepewa Muongozo ambayo Allah  ameni fungulia. Ni matumaini yangu wafuasi wangu watakuwa wengi kuliko wafuasi wa mitume wengine siku ya Kiyama."

 Narrated Abu Huraira:
The Prophet (ﷺ) said, "Every Prophet was given miracles because of which people believed, but what I have been given, is Divine Inspiration which Allah has revealed to me. So I hope that my followers will outnumber the followers of the other Prophets on the Day of Resurrection." 
- Bukhari 4981