Translate

Sunday, September 11, 2016

Eid Mubarak!

May yours be filled with Joy and Peace. Don't forget to donate to those in need so that they can also celebrate Eid.

Wednesday, September 7, 2016

McDonalds Uses Pork in their Yogurt!

Yes you read it right, McDonalds uses pork in their Yogurt.
Every once in a while, I seem to have to address this issue with someone who doesn't know. Okay so Listen up and pay attention.  McDonalds uses an ingredient called Gelatin in their Yogurt product. Gelatin is a protein obtained from Pigs or Cows, and McDonalds makes no secret of using this ingredient, its even listed on their website. Now you may say, well how can you tell its not taken from Cows and not Pigs? Guess which animal is cheaper and more abundant? You are probably eating the pig, its more popular in western countries and cheaper. Chances are the cow protein is only used in middle eastern countries. So if you are not in these countries and happen to visit a McDonald's, just avoid anything with a yogurt base and that includes their delicious fruit smoothies. 
Happy Eating everyone!Tuesday, September 6, 2016

Mufti Menk at Diamond jubilee, Dar-Es-Salaam, Tanzania

Talk about a full house, Diamond Jubilee was so packed that even some people ended up sitting on the floor.
So below are lessons From Mufti Menk's Lecture summarized by another Binti wa Kiislamu in the crowd.
 • When Allah loves you, he puts you in hardship and trials. Allah gives you trials so that you can be closer to him.
 • When you have sincerity, the words of Allah will move you.
 • We were created with purpose, Develop a relationship with the one who created you.
 • Allah wants us to worship him alone.
 • We are always reciting Shahada without understanding its meaning and implications.
 • When you engage yourself with what Allah has forbid, it will bring you depression unless you repent.
 • What came to you was never meant to miss you.
 • If you seek forgiveness, Allah will forgive you.
 • If you want peace, follow the law of your maker.
 • Restore your IMAAN the same way you charge your phone.
 • Islam is based on forgiveness and Rehma.
 • Obsessed with looking good? The more depressed you are.
 • Motivational talk create changes only within 48 hours, after that it waters off.
 • Surround yourself with positive people.
 • Islam is the deen that will take your entire lifetime to swim.

  Maneno ya Mufti Menk kutoka Mawaidha yake ya Jumapili Diamond Jubilee

 • Allah akikupenda, anakuweka kwenye mitihani na majaribu. Allah anakupa majaribu ili uwe karibu nae.
 • Ukiwa na uwazi na ukweli, maneno ya Allah yatakugusa.
 • Tuliumbwa na sababu, basi tengeneza uhusiano na muumbaji wako.
 • Allah anataka tumuabudu yeye pekee.
 • Kutwa tunasoma Shahada bila kuielewa maana na athari zake.
 • Ukijihusisha na vitu Allah alivyo kataza, itakuletea huzuni isipokuwa ukitubu
 • Kilichokujia kwako hakikutakiwa kikukose
 • Ukitubu, Allah atakusamehe
 • Ukitaka Imani, fuata sheria ya muumbaji wako
 • Rudisha Imani yako kama unavyo chaji simu yako.
 • Uislamu umejengwa na misingi ya kusamehe na Rehema.
 • Je Kupendeza ndo muhimu kwako? Ndo jinsi utakavyo zidi kuhuzunika
 • Maneno ya kukutia Motisha yanakubadilisha ndani ya masaa 48, baada ya hapo yana suuzika.
 • Jizungushe na watu wema.
 • Uislam ni dini ambayo itakuchukua maisha yako yote kuiogelea.
  Wonderful talk, May Allah reward him. He's coming to Kenya Next month in October 8th in Nairobi and 9th in Mombasa. Don't miss it.


Monday, September 5, 2016

The Origins of Hajj - Chanzo cha Hajj

A lot of us have not gone to Hajj, if you ask us, a lot of times we feel like we are not ready. However, when you hear the stories of the historical events of the rituals you go through in Hajj, it is like being there and reliving history. I mean with air conditioning, trains and cars aside, we are living in the future after all, it is still rewarding. May Allah, grant us all the opportunity to experience this history. The video below talks about the Story of the family of Nabii Ibrahim, whom is the Prophet that we re-enact his life events in 2016.
I wish all our eager Hajj goers a wonderful Hajj, May Allah bless your journey and ease your trials.

Wengi wetu hatujaenda Ku Hiji, ukituuliza mara nyingi tunasema hatuko tayari.  Lakini ukisikia hadithi za matukio ya enzi hizo ambayo sasa hivi imekuwa mila tunazofata tukienda Kuhiji, ni kama ulikuwepo,  ile Siku hajar (Mwenyezi  Mungu Amrehemu) alivyo kuwa anahangaika na mwanae. Au ile siku Nabii Ibrahim(AS) alivyo kuwa anaenda kumchinja mwanae. Na apo mtu unaona maisha yako magumu wakati, wala huja pewa mtihani. Mwenyezi Mungu atujaalia wote tupate hii fursa ya kwenda ku experience Historia yake.
Nawatakia waenda Hija wote Haji Njema, Allah awa shushie baraka zake kwenye huu msafara na ayafanye majaribu yote mtakayo pata huko yawe mepesi.

The video below is a must watch, it is the story of Abraham.

Saturday, September 3, 2016

Mufti Menk in Tanzania

What a treat! Mufti Menk will be in Dar-Es-Salaam, this event is not to be missed. Ticket ni Bure (Free), nenda kwenye website http://islamicftz.org/MuftiMenk uka register ili upate ticket zako za bure. Au nenda hizo sehemu kwenye flyer ukachukue ticket zako za bure. Shughuli ni Jumapili so tujitahidi kwenda In'Shaa'llah.