Translate

Thursday, May 13, 2021

Eid Mubarak!!!!!!


To everyone celebrating Eid on Thursday and for rest that are celebrating it on Friday. Happy Eid, and lets be grateful to Allah for granting us good health and the ability to finish off another Ramadhan. In'shaa'llah till the next one.

Friday, May 7, 2021

Aya ya Leo - Allah

Mungu wenu ni Mungu mmoja. Lakini wasio iamini akhera nyoyo zao zinakataa, na wana kiburi.

Your God is one God. But those who do no believe in the Hereafter - their hearts are disapproving, and they are arrogant. (Qur'an 16:22)

Jumaa Mubarak!The 4 Voices In Your Head | Hamza Yusuf

Friday, April 23, 2021

Aya ya Leo - Dua (Prayer)

 

Basi Mūsā akawachotea maji wanyama wa wale wanawake wawili, kisha akageuka kwenda kwenye kivuli cha mti kujifinika nacho na akasema, «Mola wangu! Hakika mimi ni mhitaji wa wema wako wowote ule utakaoniletea,» kama vile chakula. Na njaa ilikuwa imemshika sana.

So he watered 'their herd' for them, then withdrew to the shade and prayed, “My Lord! I am truly in 'desperate' need of whatever provision You may have in store for me.”(Qur'an 28:24)

Jumaa Mubarak!


Monday, April 19, 2021

Aya ya Leo - Warning!

 


Enyi wanadamu! Asiwadanganye Shetani akawapambia maasia, kama alivyowapambia wazazi wenu, Ādam na Ḥawwā’, akawatoa Peponi kwa sababu hiyo, akawavua vazi lao ambalo Mwenyezi Mungu Aliwasitiri nalo ili tupu zao zifunuke. Shetani na kizazi chake na viumbe wa jinsi yake wanawaona nyinyi, na nyinyi hamuwaoni, basi jichungeni nao. Hakika sisi tumewafanya Mashetani ni wategemewa wa makafiri ambao hawampwekeshi Mwenyezi Mungu wala hawawaamini Mitume Wake wala hawautumii muongozo Wake.

O children of Adam! Do not let Satan deceive you as he tempted your parents out of Paradise and caused their cover to be removed in order to expose their nakedness. Surely he and his soldiers watch you from where you cannot see them. We have made the devils allies of those who disbelieve. (Qur'an 7:27)