Translate

Thursday, October 29, 2020

Qasida Kutoka Tanzania Leo -Uso Wa Mtume

Tumsalie Mtume (Salāt ‘alā al-Nabī)

Allāhumma salli ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammad, 
kamā sallayta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm. 
Wa bārik ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammad, 
kamā bārakta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm.
Fil-’ālamīn, innaka Hamīdun Majīd.
 
Happy Maulid al-Nabī

Friday, October 23, 2020

Aya ya Leo - Ujasiri(Courage)

 


 Wala msilegee, wala msihuzunike, kwani nyinyi ndio wa juu mkiwa ni Waumini. 

So do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are [true] believers.  (Qur'an 3:139)

Jumaa Mubarak!

Friday, October 9, 2020

Aya ya Leo - Utofauti (Diversity)

 

 Na katika Ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi, na kutafautiana ndimi zenu na rangi zenu. Hakika katika hayo zipo Ishara kwa wajuzi.

And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge.(Qur'an 30:22)

Jumaa Mubarak!