Translate

Friday, June 24, 2016

Dua to Break your Fast - Dua ya Kufungulia

Dua - Prayer to break fast]
Ewe Allah. Nimefunga kwa ajili yako na nakuamini na nafaungua na riski yako.

Jinsi ya kuisema. 
How to say it Properly.

 
Or you can also recite.  
Pia unaweza kusoma
Dua - Prayer to break fast

Kiu kimepotea, mishipa ime lainika na Allah Akipenda, dhawabu(ya kufunga) imesha tengenezwa.
Jinsi ya kuisema.
 How to say it properly.
 
 

No comments:

Post a Comment