Translate

Monday, February 25, 2019

Hadithi ya Leo - Tiba (Cure)


Abdul-Aziz bin Suhaib alisema:"Thabit Al-Bunani na mimi tulienda kwa Anas bin Malik na 
Thabit akasema: ' Ewe Abu Hamzah! Nina sumbuliwa na maradhi.'
Basi Anas akasema: ' Je nikusomee Ruqya ya Mtume wa Allah juu yako?'
Akasema: 'Ndiyo'.
Akasema:' Ewe Allah! Mola wa Nafsi zote, ondoa maradhi yake na umpe tiba. Kwani wewe ndiye unaye toa tiba, na hakuna anaye toa tiba bali wewe, tiba ambaye haiachi maradhi yoyote.

Abdul-Aziz bin Suhaib said:"Thabit Al-Bunani and I entered upon Anas bin Malik, and
Thabit said: 'O Abu Hamzah! I am suffering from an illness.
So Anas said: 'Shall I not recite the Ruqyah of the Messenger of Allah over you?'
He said: 'Why, yes.'
He said: 'O Allah! Lord of mankind, remove the harm, and cure (him).Indeed You are the One Who cures, there is none who cures except you, a cure that leaves no disease.'"

"‏ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ‏"
(Tirmidhi 973)

Happy Monday!

Friday, February 15, 2019

Aya ya Leo - Waumini (Believers)

NA WAUMINI WANAUME NA WAUMINI WANAWAKE WAO KWA WAO NI MARAFIKI WALINZI. HUAMRISHA MEMA NA HUKATAZA MAOVU, NA HUSHIKA SALA, NA HUTOA ZAKA, NA HUMT'II MWENYEZI MUNGU NA MTUME WAKE. HAO MWENYEZI MUNGU ATAWAREHEMU. HAKIKA MWENYEZI MUNGU NI MTUKUFU MWENYE NGUVU, MWENYE HIKIMA.

The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong and establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. Those - Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise.

(Qur'an 9:71)

Monday, February 11, 2019

Hadithi ya Leo - Theluthi ya Quran ( A third of the Quran)


Imehadhithiwa na Abu Hurairah:
Kwamba Mtume wa Allah alisema: " Jikusanyeni na nitawasomea theluthi ya Qurani. "
Akasema: " Yoyote aliyeweza akajikusanya, basi Mtume wa Allah akatoka na kusoma Qul Huwa Allahu Ahad, kisha akarudi ndani. Baadhi ya watu wakaanza kuambizana, "Mtume wa Allah alisema: 'Nitasoma theluthi ya Qurani, nilifikiri hizi ni habari za Peponi.'" Mtume wa Allah akatoka nje na kusema: " Ni Kweli nilisema nitawasomea theluthi ya Qurani, na hii ni kama theluthi ya Qurani."
 
Narrated Abu Hurairah:
that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Gather and I shall recite to you one third of the Qur'an." He said: "So whoever was to gather did so, then the Messenger of Allah (ﷺ) came out and recited Qul Huwa Allahu Ahad. Then he went back in. Some of them said to each other: "The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'I shall recite to you one third of the Qur'an I thought that this was news from the Heavens. Allah's Prophet (ﷺ) came out and said: "Indeed I said that I would recite to you one third of the Qur'an, and it is indeed equal to one third of the Qur'an."
 (Tirmidhi: Vol. 5, Book 42, Hadith 2900)
Happy Monday! Msisahau kusoma Qul Huwa Allahu jamani.Friday, February 8, 2019

Sura ya Leo - Allah

Sema: Yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee.
Mwenyezi Mungu Mkusudiwa.
Hakuzaa wala hakuzaliwa.
Wala hana anaye fanana naye hata mmoja.

(Qur'an 112:1-4)
Jumaa Mubarak Wadau.Friday, February 1, 2019

Aya ya Leo - Onyo (Warning)

Basi ole wao wanao andika kitabu kwa mikono yao, kisha wakasema: Hiki kimetoka kwa Mwenyezi Mungu, ili wachumie nacho pato dogo. Basi ole wao kwa yale iliyo andika mikono yao, na ole wao kwa yale wanayo yachuma. 

 

So woe to those who write the "scripture" with their own hands, then say, "This is from Allah," in order to exchange it for a small price. Woe to them for what their hands have written and woe to them for what they earn.
(Qur'an 2:79)

Jumaa Mubarak Wadau.