Translate

Tuesday, May 7, 2019

Qaswida ya Leo kutoka Uingereza- Sami Yusuf

Swali Je Umejitayarishaje ukiitwa na Mola Wako?
Question, How well have you prepared yourself when your called back by your Lord?
Hebu tutafakari kidogo kwenye Mwezi huu Mtukufu.

No comments:

Post a Comment