Translate

Friday, May 24, 2019

Aya ya Leo - Tafakari (Reflections)

Petra, mji wa zamani Jordan, ambaye nyumba zake zilijengwa ndani ya majabali.

Je! Hawatembei katika ardhi wakaona ulivyo kuwa mwisho wa walio kuwa kabla yao? Nao walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, na wakaitimbua
ardhi na wakaistawisha zaidi kuliko walivyo istawisha wao.
Na Mitume wao wakawajia na dalili zilizo wazi. Basi hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwadhulumu, lakini walikuwa wakijidhulumu nafsi zao.

Have they not traveled through the earth and observed how was the end of those before them? They were greater than them in power, and
they plowed the earth and built it up more than they have built it up,
and their messengers came to them with clear evidences. And Allah would not ever have wronged them, but they were wronging themselves. (Qur'an 30:9)
(Jumaa Mubarak!)

No comments:

Post a Comment