Translate

Monday, May 13, 2019

Hadithi ya Leo - Kumlipizia Marehemu Fungo la Ramadhani (Repaying Missed Ramadhan Fasting Days for the deceased)


Imehadithiwa na Aisha:

Mtume wa Allah alisema, "Yeyote aliyefariki na alitakiwa kulipa (Siku ambazo hakufunga mwezi wa Ramadhani) basi ndugu zake wanatakiwa kufunga kwa ajili yake."


Narrated `Aisha:

Allah's Messenger (ﷺ) said, "Whoever died and he ought to have fasted (the missed days of Ramadan) then his guardians must fast on his behalf."
(Bukhari 1952)

Happy Monday and Second Week of Ramadhan!

No comments:

Post a Comment