Translate

Tuesday, May 21, 2019

Hadithi ya Leo - I'tikaf (Kuhamia Msikitini kwa Ajili ya Kumtukuza Allah) - Retiring to a Mosque for the remembrance of AllahImehadithiwa na Abu Huraira:

Mtume alikuwaga anafanya I'tikaf(Kuhamia Msikitini kwa Ajili ya Ibada) kila mwaka mwezi wa
Ramadhani kwa siku kumi, na ule mwaka wa kifo chake, alifanya I'tikaf kwa siku ishirini.

Narrated Abu Huraira:

The Prophet (ﷺ) used to perform I`tikaf every year in the month of Ramadan for ten days,
and when it was the year of his death, he stayed in I`tikaf for twenty days.
(Bukhari 2044)

No comments:

Post a Comment