Translate

Friday, May 17, 2019

Aya ya Leo - Dua ya Nabii Musa (Prophet Moses's Prayer)


(Musa) akasema: Ewe Mola wangu Mlezi! Nikunjulie kifua changu,
Na unifanyie wepesi kazi yangu,
Na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu,
Ili wapate kuelewa maneno yangu.
Na nipe waziri kutoka kwenye familia yangu,
Harun, ndugu yangu.
Kwake yeye niongeze nguvu zangu.
Na umshirikishe katika kazi yangu.
Ili tukutakase sana.
Na tukukumbuke sana.
Hakika Wewe unatuona.

[Moses] said, "My Lord, expand for me my breast [with assurance]
And ease for me my task
And untie the knot from my tongue
That they may understand my speech.
And appoint for me a minister from my family -
Aaron, my brother.
Increase through him my strength
And let him share my task
That we may exalt You much
And remember You much.
Indeed, You are of us ever Seeing."
(Qur'an 20:25-35)

Jumaa Mubarak!

No comments:

Post a Comment