Translate

Thursday, June 9, 2016

Who's Your Bodyguard(Nani Bodyguard wako)? - Muhammad Ali

Mohammed Ali aliulizwa je una bodyguard?
Akajibu ndio anayo moja. Akamfafanua ifuatavyo...
Hana Macho, bali anaona. 
Hana Masikio, bali anasikia.
Anakumbuka kila kitu, 
Akitaka kuumba kitu, yeye huki amrisha na kina kuwa.
Husikia siri zilizo kuwa kwenye akili zilizotulia....
 Nani Huyo? Allah ndio bodyguard wake.
Powerful words indeed. Sheikh Ali just Schooled us on Allah.
Mwenyezi Mungu Amrehemu!

No comments:

Post a Comment