Translate

Thursday, January 1, 2015

Aya ya Leo - Utiifu(Obidience)


Mwenye Kumtii Mtume amemtiee Mwenyezi Mungu (Kwani anayoyaamrisha Mtume yametoka kwa Mungu). Na anayekuengeuka(anajidhuru mwenyewe). Hatukukupeleka wewe kuwa mlinzi juu yao( wakipotea ulamiwe wewe. La. Hatukufanay hivyo).

He who obeys the Messenger has obeyed Allah ; but those who turn away - We have not sent you over them as a guardian.

(Qur'an 4:80)

No comments:

Post a Comment