Translate

Friday, January 23, 2015

Aya za Leo - Uvumilivu (Patience)
Hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya khofu, na njaa, na upungufu wa mali na watu na matunda. Na wabashirie wanao subiri,Wale ambao ukiwasibu msiba husema: Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na kwake Yeye hakika tutarejea. Hao juu yao zitakuwa baraka zitokazo kwa Mola wao Mlezi na rehema. Nao ndio wenye kuongoka.

Be sure we shall test you with something of fear and hunger, some loss in goods or lives or the fruits (of your toil), but give glad tidings to those who patiently persevere. Who say, when afflicted with calamity: "To Allah We belong, and to Him is our return". They are those on whom (Descend) blessings from Allah, and Mercy, and they are the ones that receive guidance.

(Quran 2:155-157)

Ijumaa Njema Wadau!

No comments:

Post a Comment