Translate

Saturday, January 17, 2015

Quote of the day - The Human Body


This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor. Welcome and attend them all! Even if they’re a crowd of sorrows, who violently sweep your house empty of its furniture, still treat each guest honorably. He may be clearing you out for some new delight. The dark thought, the shame, the malice, meet them at the door laughing, and invite them in.

Kuwa binadamu ni kama nyumba ya wageni. Kila Kukicha mgeni mpya anawasili. Furaha, Huzuni, Ubaya, kufunguka akili kwa ghafla zinakuja kama mgeni asiyetarajiwa. Wakaribishe na uwahudumie wote. Hata kama ni umati wa Huzuni, wanao kusafishia thamani zako nyumbani, lakini mhudumie kila mgeni kwa heshima zote. Anaweza kua ana kusafisha kwa furaha inayokuja. Mawazo ya giza, aibu, ouvu, kutana nao mlangoni huku unacheka, na uwakaribishe ndani.
-RUMI

No comments:

Post a Comment