Translate

Monday, May 11, 2020

Hadithi ya Leo - Geti la Ar-Raiyan (Gate of Ar-Raiyan)Imehadithiwa na Sahl:

Mtume (ﷺ) alisema, "Kuna geti Akhera linaloitwa Ar-Raiyan, na wote wanaofunga wataingia kupitia geti hilo Siku Ya Kiyama, hamna wengine bali yao wataingia kupitia hapo. Itaulizwa,  'Wako wapi wale waliokuwa wakifunga?'
Watanyanyuka, na hakuna zaidi yao wataingia kupitia hapo.
Baada yao, geti litafungwa na hakuna mwingine atakayeweza kuingia kupitia geti hilo."

Narrated Sahl:

The Prophet (ﷺ) said, "There is a gate in Paradise called Ar-Raiyan, and those who observe fasts will enter through it on the
Day of Resurrection and none except them will enter through it. It will be said, 'Where are those who used to observe fasts?'
They will get up, and none except them will enter through it.
After their entry the gate will be closed and nobody will enter through it."
(Bukhari 1896)

No comments:

Post a Comment