Translate

Friday, May 8, 2020

Aya ya Leo - Hekima (Wisdom)


Yeye humpa hekima amtakaye; na aliye pewa hekima bila ya shaka amepewa kheri nyingi. Na hakuna atakayekumbuka isipokuwa wale wenye uelewa.

He gives wisdom to whom He wills, and whoever has been given wisdom has certainly been given much good. And none will remember except those of understanding.
(Qur'an 2:269)
Jumaa Kareem! 
Allah atukubalie funga na dua zetu. 

No comments:

Post a Comment