Translate

Monday, June 10, 2019

Hadithi ya Leo - Mapovu ya Bahari (Sea foam)


Imehadithiwa na Abu Huraira:

Mtume wa Allah alisema, Yoyote anayesema,
'Subhan Allah wa bihamdihi,' 
Mara mia moja kwa siku, atasamehewa dhambi zake zote atakama zilikuwa nyingi kama mapovu ya bahari. 

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger (ﷺ) said, "Whoever says,
'Subhan Allah wa bihamdihi,' 
one hundred times a day, will be forgiven all his sins even if they were as much as the foam of the sea. (Bukhari 6405)

No comments:

Post a Comment