Translate

Friday, June 21, 2019

Aya ya Leo - Dua (Prayer)


Mola wangu Mlezi! Nighufirie mimi na wazazi wangu, na kila aliye ingia nyumbani mwangu kuwa ni mwenye kuamini, na Waumini wote wanaume, na Waumini wanawake. Na wala usiwazidishie walio dhulumu ila kupotea.

My Lord! Forgive me and my parents and him who enters my house believing, and the believing men and the believing women; and do not increase the unjust in aught but destruction! (Qur'an 71:28)
Jumaa Mubarak!

No comments:

Post a Comment