Translate

Friday, April 24, 2020

Aya ya Leo - Wafuateni(Follow)

Wafuateni ambao hawakutakini ujira, hali ya kuwa wenyewe wameongoka.
Follow those who do not ask of you [any] payment, and they are [rightly] guided. (Qur'an 36:21)

Jumaa Kareem!

No comments:

Post a Comment