Translate

Monday, March 11, 2019

Hadithi ya Leo - Ukarimu(Mercy)


Ime hadithiwa na Jarir bin Abdullahi:
Mtume wa Allah alisema, "Allah hata onyesha ukarimu kwa wale wasiokuwa na ukarimu kwa wanaadamu."

Narrated Jarir bin Abdullah:
Allah's Messenger (ﷺ)said, "Allah will not be merciful to those who are not merciful to mankind."
 (Sahih Al-Bukhari 7376)
Happy Monday!

No comments:

Post a Comment