Translate

Friday, March 1, 2019

Aya za Leo - Ujumbe wa Muhammad(S.A.W)(Muhammad's Message)

Sema: Hakika mimi ni mtu kama nyinyi; imefunguliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu Mmoja tu. Basi nyookeni sawa kumwendea Yeye, na mumtake msamaha, na ole wao wanao mshirikisha, Ambao hawatoi Zaka na wanaikataa Akhera.
Hakika wanao amini na wakatenda mema watakuwa na ujira usio na ukomo.  

Say, O [Muhammad], "I am only a man like you to whom it has been revealed that your god is but one God; so take a straight course to Him and seek His forgiveness." And woe to those who associate others with Allah -Those who do not give zakah, and in the Hereafter they are disbelievers.
Indeed, those who believe and do righteous deeds - for them is a reward uninterrupted.

(Qur'an 41:6-8)
                                                                   Jumaa Mubarak!

No comments:

Post a Comment