Translate

Friday, January 25, 2019

Aya ya Leo - Niiteni (Call upon Me)

Have you made your call yet?
 

Na  Mola wenu Mlezi anasema: "Niombeni nitakujibuni. Kwa hakika wale wajivunao kufanya ibada yangu bila shaka wataingia Jahanamu wadhalilike."

And your Lord says: "Call on Me; I will answer your (Prayer): but those who are too arrogant to serve Me will surely find themselves in Hell - in humiliation!" (Qur'an 40:60)
Jumaa Kareem! 
No comments:

Post a Comment