Translate

Tuesday, June 5, 2018

Hadithi ya Leo - Itikaf


Aisha (Allah aridhike nae) alitoa habari kuwa mtume wa Allah (S.A.W) alikuwa
akifanya i'tikaf (Kushinda msikitini kwa ajili ya ibada), siku kumi za mwisho za
Ramadhani.

'A'isha (Allah be pleased with her) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) 
used to observe i'tikaf in the last ten days of Ramadhaan.
(Muslim: Book 14, Hadith 3)

No comments:

Post a Comment