Translate

Friday, September 22, 2017

Aya ya Leo - Allah


Yeye ndiye aliye mtuma Mtume wake kwa uwongofu na Dini ya Haki ipate kushinda dini zote, ijapo kuwa washirikina watachukia.  

It is He who has sent His Messenger with guidance and the religion of truth to manifest it over all religion, although they who associate others with Allah dislike it.(9:33)
Jumaa Mubarak!
 

No comments:

Post a Comment