Translate

Friday, February 5, 2016

Aya ya Leo - Tishio la Shetani (Satan's Threat)

 

Shet'ani anakutieni hofu ya ufakiri na anakuamrisheni mambo machafu. Na Mwenyezi Mungu anakuahidini msamaha na fadhila. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye wasaa, Mwenye kujua. 

   

Satan threatens you with poverty and orders you to immorality, while Allah promises you forgiveness from Him and bounty. And Allah is all-Encompassing and Knowing. (Qur'an 2:268)

No comments:

Post a Comment