Translate

Friday, February 6, 2015

Aya za Leo - Ufunguzi (Revelation)


Huu ni Ufunguzi wa Mwenye nguvu, Mwenye kurehemu.
Ili uwaonye watu ambao baba zao hawakuonywa , hivyo hawajui.

  [This is] a revelation of the Exalted in Might, the Merciful,
That you may warn a people whose forefathers were not warned, so they are unaware.   
(Qur'an 36:5-6) 

Happy Friday Everyone! 

No comments:

Post a Comment