Translate

Friday, February 20, 2015

Aya ya Leo - AllahVinamsabihi, Vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi. Naye ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima. 

Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah , and He is the Exalted in Might, the Wise.  (Qur'an 59:1).
Ijumaa Karimu!

No comments:

Post a Comment