Translate

Friday, October 9, 2020

Aya ya Leo - Utofauti (Diversity)

 

 Na katika Ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi, na kutafautiana ndimi zenu na rangi zenu. Hakika katika hayo zipo Ishara kwa wajuzi.

And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge.(Qur'an 30:22)

Jumaa Mubarak!  

No comments:

Post a Comment