Translate

Monday, March 2, 2020

Hadithi ya Leo - Jinsi ya Kuomba Toba (How to ask for forgiveness)

 Happy Monday!
Abu Huraira alihadithia:
Mtume wa Allah, alikuwa akisema haya wakati amesujudu: " Ewe Mwenyezi Mungu, nisamehe madhambi yangu yote, madogo na makubwa, la kwanza na la mwisho, linalojulikana na lisilojulikana."

Abu Huraira reported:
The Messenger of Allah (ﷺ) used to say while prostrating himself: O Lord, forgive me all my sins, small and great, first and last, open and secret
. (Muslim 483)

No comments:

Post a Comment