Translate

Sunday, September 8, 2019

Hadithi ya Leo - Kufunga Ashuraa (Fasting on Ashuraa)


Imehadithiwa na Aisha:

Kabila la Quraish, walikuwa wakifunga siku ya Ashura kabla ya uislamu. Mtume wa Allah akawaamrisha Waislamu wafunge hiyo siku mpaka Mfungo wa Mwezi wa Ramadhani ulivyo amrishwa. Ndipo Mtume wa Allah akasema, " Yule anayetaka kufunga siku ya Ashura afunge, na yule asiyetaka kufunga asifunge.


Narrated `Aisha:

(The tribe of) Quraish used to fast on the day of Ashura' in the Pre-Islamic period, and then Allah's Apostle ordered (Muslims) to fast on it till the fasting in the month of Ramadan was prescribed; whereupon the Prophet (ﷺ) said, "He who wants to fast (on 'Ashura') may fast, and he who does not want to fast may not fast." (Bukhari 1893)

Happy Fasting for those fasting on the 9th-11th of Muharam (8th-10th of September).

No comments:

Post a Comment