Translate

Friday, July 12, 2019

Aya ya Leo - Malaika (Angels)


Na wakawafanya Malaika, ambao ni waja wa Mwingi wa Rehema, ni wanawake! Kwani wameshuhudia kuumbwa kwao? Ushahidi wao utaandikwa na wao watahojiwa!

And they make the angels-- them who are the servants of the Beneficent Allah, female(divinities). What! did they witness their creation? Their evidence shall be written down and they shall be questioned. (Qur'an 43:19)
Jumaa Mubarak!

No comments:

Post a Comment