Translate

Friday, February 15, 2019

Aya ya Leo - Waumini (Believers)

NA WAUMINI WANAUME NA WAUMINI WANAWAKE WAO KWA WAO NI MARAFIKI WALINZI. HUAMRISHA MEMA NA HUKATAZA MAOVU, NA HUSHIKA SALA, NA HUTOA ZAKA, NA HUMT'II MWENYEZI MUNGU NA MTUME WAKE. HAO MWENYEZI MUNGU ATAWAREHEMU. HAKIKA MWENYEZI MUNGU NI MTUKUFU MWENYE NGUVU, MWENYE HIKIMA.

The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong and establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. Those - Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise.

(Qur'an 9:71)

No comments:

Post a Comment