Translate

Friday, August 31, 2018

Aya ya Leo - Duniani (This World)Walio kufuru wamepambiwa maisha ya duniani; na wanawafanyia maskhara walio amini. Na wenye kuchamngu watakuwa juu yao Siku ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya hisabu.


Beautified for those who disbelieve is the life of this world, and they ridicule those who believe. But those who fear Allah are above them on the Day of Resurrection.
And Allah gives provision to whom He wills without account.
(Qur'an 2:212)

No comments:

Post a Comment