Translate

Saturday, May 19, 2018

Aya za Leo - Waumini (The Believers)

Hakika Waumini ni wale ambao anapo tajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa khofu, na wanapo somewa Aya zake huwazidisha Imani, na wakamtegemea Mola wao Mlezi.Hao ambao wanashika Sala na wanatoa katika yale tunayo waruzuku.  

The believers are only those who, when Allah is mentioned, their hearts become fearful, and when His verses are recited to them, it increases them in faith; and upon their Lord they rely.
The ones who establish prayer, and from what We have provided them, they spend.  
(Qur'an 8:3-4)

No comments:

Post a Comment