Translate

Friday, November 17, 2017

Aya ya Leo - Death (Kifo)

Tick Tock!⏰

Kila nafsi itaonja mauti. Na bila ya shaka mtapewa ujira wenu kamili Siku ya Kiyama. Na atakaye epushwa na Moto na akatiwa peponi basi huyo amefuzu. Na maisha ya dunia si kitu ila ni starehe ya udanganyifu.

Every soul will taste death, and you will only be given your [full] compensation on the Day of Resurrection. So he who is drawn away from the Fire and admitted to Paradise has attained [his desire].
And what is the life of this world except the enjoyment of delusion.
(Qur'an 3:185)
Jumaa Mubarak!

No comments:

Post a Comment