Translate

Friday, March 17, 2017

Aya ya Leo Mzigo(Burden)


Na mbebaji mzigo hata beba mzigo wa mwingine. Na aliye zidiwa na mzigo wake aki muomba mwingine amsaidie, hauto punguzwa, ata kama ni ndugu yake wa karibu. Unaweza kuwaonya wale wanao mcha Mola wao Mlezi kwa ghaibu na wanashika Sala. Na anaye jitakasa, basi anajitakasa kwa ajili ya nafsi yake. Na marejeo ni kwa Mwenyezi Mungu. 

And no bearer of burdens will bear the burden of another. And if a heavily laden soul calls [another] to [carry some of] its load, nothing of it will be carried, even if he should be a close relative. You can only warn those who fear their Lord unseen and have established prayer. And whoever purifies himself only purifies himself for [the benefit of] his soul. And to Allah is the [final] destination. (Qur'an 35:18)


Jumaa Mubarak!


No comments:

Post a Comment