Translate

Friday, October 2, 2015

Mina Stampede Nationality Death List - Update

Watanzania Tumeongezeka tumeshafika 7. Innalillah Jamani angalieni namba ya watu waliofariki kutoka Iran na Egypt. Yaani, ni kama group zao zote zilikwenda pamoja. Subhanallah! 464? Jamani that's like a whole village.
 
Nationalities of victims
Nationality Deceased Injured Missing Ref.
 Afghanistan 2 N/A 6 [19]
 Algeria 14 7 54 [20]
 Bangladesh 41 61 148 [21]
 Benin 17 N/A 0 [22]
 Burkina Faso 1 N/A 0 [23]
 Burundi 1 N/A 6 [24]
 Cameroon 42 100 55 [25][26]
 Chad 11 N/A 0 [27]
 China 4 N/A 0 [28]
 Egypt 124 16 72 [29]
 Ethiopia 13 26 0 [30]
 Ghana 13 N/A 21 [31]
 India 51 38 63 [32][33][34]
 Indonesia 59 4 74 [35]
 Iran 464 14 0 [36]
 Iraq 1 N/A 0 [37]
 Ivory Coast 14 N/A 77 [38]
 Jordan 1 N/A 2 [39]
 Kenya 6 N/A 8 [40]
 Libya 8 N/A 0 [41]
 Malaysia 1 N/A 0 [42]
 Mali 79 155 129 [43][44][45]
 Mauritius N/A N/A 5 [46]
 Morocco 19 8 29 [47][48]
 Myanmar 5 N/A 7 [49]
 Netherlands 1 N/A 0 [50]
 Niger 22 39 0 [51]
 Nigeria 64 71 244 [52]
 Oman N/A 5 1 [53][54]
 Pakistan 54 12 110 [55]
 Philippines 1 N/A 0 [56]
 Senegal 10 2 52 [57][58]
 Somalia 8 N/A 0 [50]
 Sri Lanka N/A N/A 2 [59]
 Sudan 9 13 20 [60]
 Tanzania 7 N/A 37 [61]
 Tunisia 1 N/A 0 [62]
 Turkey 4 N/A 5 [63]
 United Kingdom N/A N/A 1 [64][65][66]
Unknown N/A 363 0
Total 1,172 934 1,228 [67][68]

No comments:

Post a Comment