Translate

Friday, January 24, 2014

Verse of the Day (Surat Muhammad) - Tests

And We will surely test you until We make evident those who strive among you [for the cause of Allah ] and the patient, and We will test your affairs.

Na hakika tutakujaribuni mpaka tuwadhahirishie wale wanao jitahidi kati yenu na wenye subira, na tutawajaribu kwenye mambo yenu. (Quran 47:31)

No comments:

Post a Comment