Translate

Sunday, August 16, 2015

Prophet Joseph(Nabii Yusuf) - Episode 2

The long awaited birth of Joseph brings good to the whole village as wrath falls on Ishtar and Ester. On their way to Canaan Joseph's mother faces another difficult delivery of Joseph's brother Benjamin. Will she survive this time?

Subira ya kuzaliwa kwa Yusuf imeleta baraka kwenye kijiji kizima, wakati laana inamuangukia Ester. Njiani wakielekea Canaan, mama yake Yusuf alipata shida kujifungua Benjanim mdogo wake Yusuf. Je safari hii ataweza kuzaa salama?

No comments:

Post a Comment