Translate

Friday, May 29, 2020

Marudio(Repost):::Sura ya Leo - Masaa ya Asubuhi (The Morning Hours)


Naapa kwa mchana!
Na kwa usiku unapo tanda!
Mola wako Mlezi hakukuacha, wala hakukasirika nawe.
Na bila ya shaka wakati ujao utakuwa bora kwako kuliko ulio tangulia.
Na Mola wako Mlezi atakupa mpaka uridhike.
Kwani hakukukuta yatima akakupa makaazi?
Na akakukuta umepotea akakuongoza?
Na Akakukuta fakiri akakutajirisha?
Basi usimwonee yatima!
Wala usimkaripie aulizaye
Na Neema ya Mola wako isimulie (kwa kushukuru na kwa kufanya amali njema)

By the morning brightness
And [by] the night when it covers with darkness,
Your Lord has not taken leave of you, [O Muhammad], nor has He detested [you].
And the Hereafter is better for you than the first [life].
And your Lord is going to give you, and you will be satisfied.
Did He not find you an orphan and give [you] refuge?
And He found you lost and guided [you],
And He found you poor and made [you] self-sufficient.
So as for the orphan, do not oppress [him].
And as for the petitioner, do not repel [him].
But as for the favor of your Lord, report [it].
(Qur'an Chapter 93)


This is one of my favorite Suras in the Quran. Kwasababu inaelezea ubinadamu wa Mtume Mohammed(S.A.W), na unaona vile mwenyezi Mungu alivyokuwa akiwaliwaza mitume wake kwa kazi ngumu waliokuwa wakiifanya. Hii Sura iliteremka Makka, na ni kati ya sura za mwanzoni kushuka. Ulikuwa umepita muda mrefu wa ukimya, Mtume alikuwa na huzuni akifikiri kwamba kuna jambo ametenda lililomuuzi Mwenyezi Mungu. Unacheki vile Mitume wetu walivyo kuwa na heshima na mapenzi ya Mola wao? Akina sisi hapa sijui tuna muudhi mara ngapi na wala mishipa ya damu haituchezi.

Basi Mwenyezi Mungu kumliwaza, akamshushia hii Sura kuvunja ukimya, baada ya hapo, Jibril (Gabriel) akawa anashuka na maneno ya Qur'an mpaka mauti yalipomkuta Mtume Mohammed(S.A.W).  
Isilikize
Natumaini Ijumaa yako leo itaanza vizuri.


Saturday, May 23, 2020

Eid Mubarak!

Alhamdullilah! We made it, another Ramadhan down.
May Allah bless us with good health to see many more Ramadhans, and May he bless us with the good of this world and the hearafter.

SHEIKH MKUU ATANGAZA KUANDAMA KWA MWEZI

The moon has been sighted in Tanzania on the eve of May 23rd, so Eid al-Fitr will be celebrated on Sunday May 24th.

Eid Mubarak Everyone!
Tukumbuke kuzitoa hizo zakatul fitr kabla ya swala ya Eid.

Friday, May 22, 2020

Aya ya Leo - Majaribu (Trials and Tribulations)


Mnadhani kuwa mtaingia Peponi, bila ya kukujieni kama yaliyo wajia wale walio pita kabla yenu? Iliwapata shida na madhara na wakatikiswa hata Mtume wao na walio amini pamoja naye wakasema: Lini nusura ya Mwenyezi Mungu itakuja? Jueni kuwa nusura ya Mwenyezi Mungu ipo karibu.

Or do you think that you will enter Paradise while such [trial] has not yet come to you as came to those who passed on before you? They were touched by poverty and hardship and were shaken until [even their] messenger and those who believed with him said,"When is the help of Allah ?" Unquestionably, the help of Allah is near. (Qur'an 2:214)

Happy Last Friday of Ramadhan! 
It has been a ride this year, but I hope you took advantage of the pace Allah set for you to reflect this Ramadhan. If you did not take advantage of it, you still have time and also you can continue on with the 6 days after Ramadhan. 
May Allah accept our prayers, fasts and good deeds. 
May He bless us with the good of this world and the hereafter and make us all meet each other on the day of judgement with the best of people under his shade.
 Don't forget to donate your Zakatul fitr before the Eid Prayer to your community so we can all have a joyful Eid.