Translate

Friday, October 19, 2018

Aya za Leo - Adabu (Manners)


Mtume alikunja kipaji na akageuka
Kwa sababu alimjia kipofu [akamkatiza]
Na nini kitakujuulisha pengine yeye atatakasika?
Au ata kumbushwa, na ukumbusho utamfaa?
Na yule ajionaye hana haja,
Wewe ndio unamshughulikia?
Na si juu yako kama hata takasika.
Lakini yule aliye kujia kwa juhudi
Akiwa na uoga,
 Ndio wewe unampuuza?
Sivyo hivyo! Huku ni kukumbushana.
Basi anaye penda akumbuke.
Yamo katika kurasa zilizo hishimiwa.


The Prophet frowned and turned away
Because there came to him the blind man, [interrupting].
But what would make you perceive, [O Muhammad], that perhaps he might be purified
Or be reminded and the remembrance would benefit him?
As for he who thinks himself without need,
To him you give attention.
And not upon you [is any blame] if he will not be purified.
But as for he who came to you striving [for knowledge]
While he fears [ Allah ],
From him you are distracted.
No! Indeed, these verses are a reminder;
So whoever wills may remember it.
[It is recorded] in honored sheets. (Qur'an 80:1-13)

Jumaa Mubarak!

Wednesday, September 12, 2018

Monday, September 10, 2018

Happy New Islamic Year!!

May this year be filled with an unlimited supply of Allah's peace and blessings.


Friday, August 31, 2018

Aya ya Leo - Duniani (This World)Walio kufuru wamepambiwa maisha ya duniani; na wanawafanyia maskhara walio amini. Na wenye kuchamngu watakuwa juu yao Siku ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya hisabu.


Beautified for those who disbelieve is the life of this world, and they ridicule those who believe. But those who fear Allah are above them on the Day of Resurrection.
And Allah gives provision to whom He wills without account.
(Qur'an 2:212)

Monday, August 20, 2018

Hadithi ya Leo - ArafatAlihadithia 'Abdur-Rahman bin Ya'mar:

Kwamba Mtume wa Allah(S.A.W) alisema: " Haji ni Arafat, Haji ni Arafat, Haji ni Arafat. Siku za mina ni tatu, lakini
yeyote atakaye harakisha akaondoka baada ya siku mbili, basi hamna dhambi kwake, na yeyote atakae baki, basi na yeye pia hamna
dhambi kwake (Qur'an 2:203). Na yeyote atakayeona Arafa kabla ya Alfajiri, basi amesha Hiji."

Ibn Abi 'Umar alisema: "Sufyan bin 'Uyainah alisema: "Hii ndio hadithi bora aliyo hadithia Ath-Thawri."

Narrated 'Abdur-Rahman bin Ya'mar:
that the Messenger of Allah (S.A.W) said: "The Hajj is 'Arafat, the Hajj is 'Arafat, the Hajj is 'Arafat. The days of Mina
are three: But whoever hastens to leave in two days, there is no sin on him, and whoever stays on, there is no sin on him (2:203).
And whoever sees (attends) the 'Arafah before the rising of Fajr, then he has performed the Hajj." 


Ibn Abi 'Umar said: "Sufyan bin 'Uyainah said: 'This is the best Hadith that Ath-Thawri reported.'"   


(Tirmidhi: Book 47, Hadith 3241)