Translate

Thursday, October 29, 2020

Qasida Kutoka Tanzania Leo -Uso Wa Mtume

Tumsalie Mtume (Salāt ‘alā al-Nabī)

Allāhumma salli ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammad, 
kamā sallayta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm. 
Wa bārik ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammad, 
kamā bārakta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm.
Fil-’ālamīn, innaka Hamīdun Majīd.
 
Happy Maulid al-Nabī

Friday, October 23, 2020

Aya ya Leo - Ujasiri(Courage)

 


 Wala msilegee, wala msihuzunike, kwani nyinyi ndio wa juu mkiwa ni Waumini. 

So do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are [true] believers.  (Qur'an 3:139)

Jumaa Mubarak!

Friday, October 9, 2020

Aya ya Leo - Utofauti (Diversity)

 

 Na katika Ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi, na kutafautiana ndimi zenu na rangi zenu. Hakika katika hayo zipo Ishara kwa wajuzi.

And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge.(Qur'an 30:22)

Jumaa Mubarak!  

Wednesday, August 26, 2020

Hadithi ya Leo - Kufunga Ashura

 

Imehadithiwa na Aisha:

Mtume wa Allah aliwa amrisha waislamu wafunge siku ya Ashura, na kufunga mwezi wa Ramadhani ulivyo faradhishwa, ikawa hiari kufunga siku ya Ashura.
 
Narrated `Aisha:

Allah's Messenger (ﷺ) ordered (the Muslims) to fast on the day of 'Ashura', and when fasting in the month of Ramadan was prescribed, it became optional for one to fast on that day ('Ashura') or not.

(Bukhari 2001)

Friday, August 14, 2020

Aya ya Leo - Jahannam (Hell)

 Na tumeiumbia Jahannamu majini wengi na watu. Wana nyoyo, lakini hawafahamu kwazo. Na wana macho, lakini hawaoni kwayo. Na wana masikio, lakini hawasikii kwayo. Hao ni kama nyama howa, bali wao ni wapotofu zaidi. Hao ndio walio ghafilika.

And surely, We have created many of the jinns and mankind for Hell. They have hearts wherewith they understand not, they have eyes wherewith they see not, and they have ears wherewith they hear not (the truth). They are like cattle, nay even more astray; those! They are the heedless ones.
(Qur'an 7:179)
Jumaa Mubarak!