Translate

Monday, August 10, 2015

Prophet Joseph(Nabii Yusuf) Episode 1

Prophet Jacob (pbuh) faces Ester the priest of Ishtar's temple, and tries to spread the message of Monotheism among his people.
 The hard pregnancy of Joseph's mother makes people doubt Allah as Ester
claims it's Ishtar's punishment for Jacob and his family.

Nabii Yaqub(baba yake Yusuf) anapambana na Ester Mkuu wa Nyumba ya Ibada ya Ishtar, na kujaribu ku hutubia dini ya Kuamini Mungu moja kwa watu wake. 
Mama yake Yusuf alipata mimba ya tabu, ikawafanya watu wawe na shaka ya Allah, sababu Ester alidai ni adhabu ya Ishtar kwa familia ya Yaq'ub. 
Angalia mwenyewe uone vitu vilivyo enda...

No comments:

Post a Comment