Translate

Friday, May 8, 2015

Aya ya Leo - Juhudi (Effort)Na anaye fanya juhudi basi bila ya shaka anafanya juhudi kwa ajili ya nafsi yake. Hakika Mwenyezi Mungu si mhitaji wa walimwengu.

And whoever strives only strives for [the benefit of] himself. Indeed, Allah is free from need of the worlds.  (Qur'an 29:6)

No comments:

Post a Comment