Translate

Friday, December 5, 2014

Aya za Leo - Sadaka


Na toeni katika tulicho kupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti, tena hapo akasema: Mola wangu Mlezi! Huniakhirishie muda kidogo
nipate kutoa sadaka, na niwe katika watu wema?
Wala Mwenyezi Mungu hataiakhirisha nafsi yoyote inapo fika ajali yake; na Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo yatenda.


And spend [in the way of Allah ] from what We have provided you before death approaches one of you and he says,
"My Lord, if only You would delay me for a brief term so I would give charity and be among the righteous."
But never will Allah delay a soul when its time has come. And Allah is Acquainted with what you do.
(Qur'an 63:10-11)

Ijumaa Njema Wadau!

No comments:

Post a Comment